Move to content area
menu

Taipei Confucius Temple Confucian Culture

A+ A-

Chongsheng Shrine

 • Chaosheng Duke Muchinfu
 • Yusheng Duke Chifu
 • Yisheng Duke Fangshu
 • Changsheng Duke Pohsia
 • Chisheng Duke Shuliangho
 • Confucius's brother Kong Mengpi
 • Yan Wu Zhou
 • Ceng Dian
 • Confucius's son Kong Li
 • Meng Sun Ji
 • Zhou Fucheng
 • Cheng Xiang
 • Zhu Song
 • Cai Yuanding

The Sages of the East Side-buildings

 • Gongsun Qiao
 • Lin Fang
 • Yuan Xian
 • Nangong Gua
 • Shang Ju
 • Qidiao Kai
 • Sima Geng
 • Liang Zhan
 • Ran Ru
 • Bo Qian
 • Ran Ji
 • Qidiao Tufu
 • Qidiao Duo
 • Gongxi Chi
 • Ren Buqi
 • Gongliang Ru
 • GongJian Ding
 • Qiao Dan
 • Han Fuhei
 • Hong Qi
 • Zuo Renying
 • Zheng Guo
 • Yuan Kang
 • Lian Jie
 • Shu Zhonghui
 • Gongxi Yuru
 • Gui Xun
 • Chen Kang
 • Shao yong
 • Qin Zhang
 • Bu Shucheng
 • Qin Fei
 • Yan Kuai
 • Yan Ke
 • Mu Pi
 • Xian Dan
 • Lezheng Ke
 • Wan Zhang
 • Zhou Dunyi
 • Cheng Hao

The Scholars of the East Side-buildings

 • Gongyang Gao
 • Fu Sheng
 • Mao Heng
 • Hong Anguo
 • Hou Cang
 • Zheng Xuan
 • Fan Ning
 • Lu Zhi
 • Fan Zhongyan
 • Ouyang Xiu
 • Sima Guang
 • Xie Liangzuo
 • Luo Congyan
 • Li Gang
 • Zhang Chi
 • Lu Jiuyuan
 • Chen Chun
 • Fu Guang
 • Zhen Dexiu
 • He Ji
 • Wen Tianxiang
 • Jin Luxiang
 • Zhao Fu
 • Chen Hao
 • Fang Xiaoru
 • Xue Xuan
 • Hu Juren
 • Luo Qinshun
 • Lu Nan
 • Liu Zongzhou
 • Sun Qifeng
 • Zhang Luxiang
 • Lu Longqi
 • Zhang Boxing
 • Huang Zongxi
 • Yan Yuan
 • Li Yong

The Sages of the West Side-buildings

 • Gu Yuan
 • Dantai Mieming
 • Mi Buqi
 • Gongye Zhang
 • Gongzhe Ai
 • Gao Chai
 • Fan Xu
 • Shang Ze
 • Wuma Shi
 • Yan Xin
 • Cao Xu
 • Gongsun Long
 • Qin Shang
 • Yan Gao
 • Rangsi Chi
 • Shizuo Shu
 • Gongxia Shou
 • Hou Chu
 • Xirong Zhen
 • Yan Zu
 • Jujing Jiang
 • Qin Zu
 • Xian Cheng
 • Gongzu Juzi
 • Yan Ji
 • Le Kai
 • Di Hei
 • Gongxi Zhen
 • Yan Zhipu
 • Shi Zhichang
 • Shen Cheng
 • Zuo Qiuming
 • Qin Ran
 • Gong Mingyi
 • Gongdou Zi
 • Gongsun Chou
 • Zhang Zai
 • Cheng Yi

The Scholars of the West Side-buildings

 • Guliang Chi
 • Gao Tangsheng
 • Mao Chang
 • Dong Zhongshu
 • Liu De
 • Zhuge Liang
 • Wang Tong
 • Han Yu
 • Hu Yuan
 • Han Qi
 • Yang Shi
 • Yin Chun
 • Hu Anguo
 • Li Tong
 • Lu Zuqian
 • Yuan Xie
 • Huang Gan
 • Cai Shen
 • Wei Leweng
 • Wang Bo
 • Lu Xiufu
 • Xu Heng
 • Wu Cheng
 • Xu Qian
 • Cao Duan
 • Chen Xianzhang
 • Cai Qing
 • Wang Shouren
 • Lu Kun
 • Huang Daozhou
 • Tang Bin
 • Xu Shen
 • Wang Fuzhi
 • You Zuo
 • Gu Yanwu
 • Lu Shiyi
 • Li Gong
 • Du Zichun

Hongdao Shrine

 • Chen Weiying